Házirend

A TársasFészek, a Győri Társasjáték Egyesület és a SAS és KOS társasjáték szaküzlet számára is helyet adó közösségi tér és kulturális rendezvényhelyszín, mely a társasjáték vásárlási és társasjátékozási lehetőségen túl vendéglátóhelyként működik. (9022 Győr, Szent István út 41.)

Üzemeltető: KATAMI kft. és Győri Társasjáték Egyesület – 9022 Győr, Szent István út 41.

Felelős vezető: Éber Imre; elérhetőségei: eber.imre@saseskos.hu, vagy 06 30 274 8659

Hanny Renáta; elérhetőségei: hanny.renata@tarsasjatek.club, vagy 06 30 666 7006

További információ a www.tarsasfeszek.hu; www.saseskos.hu; www.tarsasjatek.club oldalakon, vagy a helyszínen kérhető.

Üzemeltető képviselője: a közösségi tér munkatársai (az egyesület tisztségviselői, és a cég munkatársai), valamint az önkéntes programszervezők, akik az üzemeltető külön megbízásából a helyszínen tartózkodnak és annak zavartalan, rendeltetésszerű üzemeltetéséért felelősek.

Látogató: az a személy, aki kötetlen időtöltési céllal fogyasztó vendégként, vásárlóként, vagy játékosként tartózkodik a TársasFészekben.

A TársasFészekbe való belépéssel a Látogató elfogadja jelen házirendben foglaltakat, azokat betartja és másokkal betartatja.

Amennyiben egy látogató a közösségi tér állapotában, vagy valamely látogató személye miatt bármilyen visszásságot tapasztal, azt köteles az üzemeltető képviselőjének haladéktalanuk jelenteni.

A közösségi térben mindenki saját felelősségére tartózkodik!

A TársasFészekben a Győri Társasjáték Egyesület tagjai, pártoló tagjai, illetve eseti támogatói jogosultak 1 naptári napon belül, 1 órás időtartamot meghaladó tartózkodásra. A látogató, tartózkodása alatt az egyesület társasjátékait az üzemeltető képviselőjének engedélyével, az üzlet társasjátékait az üzlet szabályzatának megfelelően használhatja. Saját társasjáték behozatalára van lehetőség, melynek megtörténtét a mindenkori házigazdának kell jelezni. A tagság lehetőségéről és az eseti támogatói díjakról üzemeltető külön kifüggesztésben rendelkezik.

A helyiség használatához regisztráció szükséges, melyben megadott adatokat a Győri Társasjáték Egyesület bizalmasan kezeli, azokat harmadik fél részére nem adja ki. A regisztrációs lap aláírásával a látogató hozzájárul adatainak (név, email cím, irsz, szül. év) marketing célú felhasználásához, mely engedély a későbbiekben írásban bármikor módosítható, vagy visszavonható. (NAIH-93165/2016.)

A TársasFészekben illetve annak ötméteres környezetében - az 1999. évi XLII. törvény értelmében - tilos a dohányzás. Továbbá tilos:

- a TársasFészek területére szeszes italt, vagy bármilyen üdítő italt - kivéve vizet -, továbbá élelmiszert helyszíni fogyasztás szándékával behozni

- a kábítószer és túlzott alkoholfogyasztás, valamint a nem beszámítható tudatállapotban történő belépés

- közerkölcsöt sértő magatartást tanúsítani, közerkölcsöt sértő tárgyakat behozni

- élő állatot behozni (kivéve a vakvezető kutyát)

- hangoskodni, erőszakos cselekedetet megvalósítani, és bármely olyan magatartást kifejteni, amely másokban megbotránkozást, riadalmat kelthet

- a TársasFészek területén az üzemeltető hozzájárulása nélkül bármiféle kereskedelmi vagy reklámtevékenységet folytatni

A látogatónak felelőssége saját és társai testi és lelki épségének és egészségének megóvása.

A látogató felelősséget vállal a tisztaságáért, rendért, egymás-, és a közösségi tér tulajdonának megóvásáért. Általános irányelv, hogy tiszteletet és kulturált magatartást tanúsítunk a közösségi tér munkatársaival és más látogatókkal, valamint a járókelőkkel és a környéken lakókkal szemben.

A programok zavartalan lezajlásához szükséges nyugalmat a látogatók kötelesek tiszteletben tartani, és a közösségi tér munkatársai, valamint a programszervezők erre vonatkozó kéréseit gyelembe venni.

A teremben található technikai eszközök (pl.: nem saját társasjátékok, hangtechnika, villanykapcsolók és konnektorok, …) használata előtt üzemeltető képviselőjének engedélyét kell kérni.

Üzemeltető képviselője megtagadhatja a belépési-, és/vagy megvonhatja a tartózkodási jogosultságot, amennyiben a látogató magatartása, vagy egyéb körülményei a házirenddel ellentétesek, azaz azt kifejezetten indokolttá teszik.

Aki a közösségi térben, annak berendezésében, felszerelésében, vagy más látogatók tulajdonában kárt okoz, az a látogató az általános kártérítési szabályok (Ptk. 339 § (1)) alapján felelősséggel, és a kár megtérítésével tartozik.

A TársasFészekben tartózkodás ideje alatt üzemeltető képviselője – külön engedély nélkül – fotót, videó- és hangfelvételt készíthet, melyet a TársasFészek céljaival összhangban korlátozás nélkül felhasználhat. Ennek lehetőségét látogató – külön kérésével – alkalmanként korlátozhatja.

A szervezett/zártkörű programok ideje alatt jelen szabályokat, szolgáltatásokat az üzemeltető módosíthatja.

Ezt a bejárati ajtóra, és/vagy egyéb webes felültre kitett hirdetmény útján, illetve a TársasFészekbe betérőkkel személyesen közlik.

A házirend gyelmen kívül hagyása - mint mindenhol - következményekkel jár, mely lehet a szolgáltatások és/vagy eszközök, a helyiség használatának időszakos vagy teljes korlátozása és/vagy Szerencsekártya húzása.

A házirend kiegészítésének tekintendő minden a működtetéssel és üzemeltetéssel összefüggő egyéb szabályzat, melyek a közösségi térben szintén kihelyezésre kerültek.

Kérjük, tegyél TE is a pozitív légkör megteremtéséért!

A jókedvű játék és együttlét rajtad is múlik…